Przedstawiamy listę wolontariuszy, których potrzebujemy:

  • Kierownicy projektów - odpowiedzialność za przydzielony projekt, prowadzenie i motywowanie ludzi, zdobywanie koniecznych dla projektu finansów.
  • Pracownicy administracyjni - pomoc w pisaniu różnego rodzaju projektów w celu zdobycia dotacji, korespondencja.
  • Tłumacze - przede wszystkim znajomość języka: rosyjskiego, angielskiego, polskiego, czeskiego i ewentualnie niemieckiego w celu tłumaczenia dokumentów i tekstów na stronie internetowej, a także tłumaczenie na konferencjach i podczas wyjazdów służbowych
  • Specjaliści IT – tworzenie różnych prezentacji, stworzenie logo, banerów itd., rozpowszechnianie naszej strony w internecie.
  • Kamerzyści i fotografowie – zapewnienie fotografowania i nagrywania różnych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie.
  • Dźwiękowcy – przygotowanie potrzebnego sprzętu i obsługa techniczna konferencji oraz innych wydarzeń.